Sand, Drögshult Sand, Drögshult

Våra lokaler

Bli scout nu

Kåren har två lokaler.

Avdelningsverksamheten bedrivs huvudsakligen från lokalen på Vivelvägen 8, Linköping. Vi förfogar över källarplanet där vi har avdelningslolkaler, expedition och förråd.

Kåren äger scoutstugan Sand utanför Drögshuld, Ullrika strax söder om Linköping. Sand ligger naturskönt och nära sjön Drögen. Här bedriver vi hajk och lägerverksamhet. Sand står till förfogande för samtliga kårens medlemmar.