Sand, Drögshult Sand, Drögshult

Äventyr och kompisar!

Välkommen till Scouterna. Äventyr på riktigt!

Bli scout nu

Vi bedriver scouting för scouter mellan vaggan och graven. Vi har avdelningsverksamhet för scouter mellan 4 och 25 år. Det är Familjescout, Spårarscout, Upptäckarscout, Äventyrsscout, Utmanarscout och Roverscout. Johannelunds scoutkår välkomnar scouter.

Med anledning av COVID-19  Ställer vi inte in – Vi ställ om istället  
Vi som scoutkår försöker att, efter egen förmåga och avdelningarnas förutsättning, försöka hålla igång scoutverksamheten, för scouternas skull. Vi vill inte ställa in verksamhet – vi vill ställa om! Även om ovissheten och osäkerheten inför framtiden tär på oss alla så är det Scouternas övertygelse att våra scouter mår bäst av att få ha kontinuitet i livet och det innebär fortsatt scoutverksamhet. Vi ställer inte  in läger, hajker eller utflykter för att det är det lättaste att göra – vi ställ om istället.  Vi anpassa vår planerade verksamhet så att den går att genomföra på ett säkert sätt. Varje ledare och avdelning anpassar sitt program och sina aktiviteter så att vi kan följa Fololkhälsomyndighetens rekommendationer.

Aktuellt i kåren - Det här händer

Disco och dans

Vill du ha äventyr och kompisar? Vill du bli redo för framtiden?
Kom med i scouterna i Johannelunds scoutkår

Sociala kanaler

    Sociala kanaler - Scouterna