Terminsstart hösten 2022

23 augusti, 2022 av Gunnar Risberg

Nu startat scoutterminen för alla avdelningar.

Upptäckarscouter:
Tisdag 30 augusti 18:00 eller efter mailinbjudan från din ledare.
Både nya och gamla scouter hälsas välkommen. Föräldrar är också inbjudna till denna träff

Äventyrare:
Söndag 4 september 19:00 startar terminen för äventyrarna.
Nya och gamla scouter hälsas välkomna

Utmanarscouterna:
Söndag 4 september 19:00 startar utmanarna sina nya äventyr.
Både nya och gamla hälsas välkomna.

Spårarscouterna :
Torsdag 8 september 18:30 startar vi ett provapåmöte för både nya och gamla scouter.
Föräldrar och scouter hälsas välkomna